667 696 696

Cegiełka wspierająca fundację ONE DAY o wartości 20 zł

20,00 

Informacje

Cegiełka wspierająca fundację ONE DAY o wartości 20 zł.

Fundacja   jest   organizacją   pożytku   publicznego,   której   celem

działalności   jest   m.in.   pomoc  w  usamodzielnianiu   się  dzieciom   po

wyjściu   z   domu   dziecka   i   z   innych   placówek   opiekuńczych   oraz

pomoc   doraźna   w   zaspakajaniu   codziennych   potrzeb   dzieci   z

domów dziecka. 

Fundacja  prowadzi  sprzedaż   cegiełek,   tj.   plików

graficznych,   wytworzonych   przez   Fundację we współpracy z sklepem Pozerki,   dostarczanych   w postaci 

cyfrowej odpłatnie osobom chcącym wesprzeć Fundację w realizacji celów statutowych.

Cegiełka stanowi treść cyfrową, która nie została zapisana na

nośniku   materialnym,   a   Klient,   dokonując   zakupu   cegiełki,

wyraża   zgodę   i   akceptuje   fakt,   iż   cegiełka   zostanie   mu

dostarczona mailowo przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

sprzedaży, co skutkować będzie utratą prawa odstąpienia od

umowy jej nabycia. Odczytanie pliku wymaga posiadania na urządzeniu końcowym Klienta oprogramowania do 

odczytu plików w formacie PDF.

 

Skład
Wymiary
Kategoria:

Umów wizytę w showroomie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych...