667 696 696

Cegiełka wspierająca fundację ONE DAY o wartości 10 zł

10,00 

Informacje

Cegiełka wspierająca fundację ONE DAY o wartości 10 zł.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, której celem

działalności jest m.in. pomoc w usamodzielnianiu się dzieciom po

wyjściu z domu dziecka i z innych placówek opiekuńczych oraz

pomoc doraźna w zaspakajaniu codziennych potrzeb dzieci z

domów dziecka.

Fundacja prowadzi sprzedaż cegiełek, tj. plików

graficznych, wytworzonych przez Fundację we współpracy z sklepem Pozerki, dostarczanych w postaci

cyfrowej odpłatnie osobom chcącym wesprzeć Fundację w realizacji celów statutowych.

Cegiełka stanowi treść cyfrową, która nie została zapisana na

nośniku materialnym, a Klient, dokonując zakupu cegiełki,

wyraża zgodę i akceptuje fakt, iż cegiełka zostanie mu

dostarczona mailowo przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

sprzedaży, co skutkować będzie utratą prawa odstąpienia od

umowy jej nabycia. Odczytanie pliku wymaga posiadania na urządzeniu końcowym Klienta oprogramowania do

odczytu plików w formacie PDF.

Skład
Wymiary
Kategoria:

Umów wizytę w showroomie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych...